93 421 70 94 - 638 60 28 11

Aviso Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, li informem que el titular del lloc web:  www.agrobotigacollitapropia.com, és:

Nom: L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L.

Adreça de l’oficina d’Accés: Anselmo Clave 44

CP: 08902 Població: Hospitalet de Llobregat Província: Barcelona

CIF: B67247734

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 466482, Foli 213, Full 521473

L’accés i la navegació de l’usuari en el Lloc Web i les APPs impliquen el coneixement i l’acceptació sense reserves de les Condicions d’Ús del Lloc Web.

A efectes informatius, els llocs web i les APPs es mantenen i contenen amb els procediments estàndards de seguretats generalment acceptats amb la finalitat de protegir la informació continguda, així com la que pugui ser proporcionada pels visitants. L’objectiu és el d’evitar l’ús inadequat, la pèrdua o la modificació dels continguts i la informació.

Li informem que només el personal autoritzat té accés a la informació personal i d’identificació que un visitant pot oferir a través del lloc.

Li recordem que el nostre lloc pot contenir enllaços a altres llocs que puguin no estar controlats amb les mateixes polítiques de privacitat o bé que el propi procés tecnològic, en la seva evolució, pugui situar les informacions que circulen per la xarxa en una posició de flaquesa en determinades circumstàncies. 

El lloc web pot oferir determinada informació sobre temes concrets a efectes explicatius, per tant, podria ser incompleta als efectes que el visitant desitgés prendre decisions sobre els seus negocis o decisions personals. La informació presentada no és, en cap cas, un servei de consultoria o assessoria. Abans de prendre qualsevol decisió consulti de forma personalitzada amb el professional. Per tant, no s’accepta la responsabilitat alguna per les decisions que algú pugui adoptar de la sola lectura de la informació continguda en el nostre lloc web. El titular del web no és responsable de qualsevol perjudici específic, indirecte o incidental derivat de la navegació per la xarxa i l’ús del nostre web.

El visitant assumeix la seva pròpia responsabilitat derivada d’emprar al nostre lloc o de la informació continguda.