93 421 70 94 - 638 60 28 11

Condiciones de uso web

  1. Objecte i contingut del lloc web

  Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i la utilització de www.agrobotigacollitapropia.com, (en endavant, “Lloc Web“), contingut el qual té com a objectiu establir un canal de comunicació entre el titular de la Web, els visitants del lloc Web, respecte l’activitat del titular, la informació que proporciona i els serveis que s’ofereixen.

  La consulta dels continguts del Lloc Web no constituirà per sí mateixa cap tipus de relació contractual i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

  Les nostres aplicacions utilitzen els serveis de missatgeria instantània de les plataformes de fabricants de software i dispositius mòbils per a l’entrega de missatges en els dispositius dels nostres usuaris. Els nostres serveis depenen, a més a més, de la connexió a la xarxa de dades dels nostres usuaris, així doncs, no es deuen utilitzar els nostres serveis com a única via de comunicació en cas de fer arribar un missatge crític a un usuari receptor.

  El titular del Lloc Web, no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, a excepció d’aquells extrems els quals hi arribi la Llei, ni l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.

  L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del Lloc Web, de les presents condicions d’ús, de la política de privacitat i de qualsevol advertència legal específica, que puguin resultar aplicables a l’actual web. Així com el dret a limitar o impedir l’accés als mateixos. Així com a l’eliminació de contingut pujat per l’usuari en compliment de la normativa legal. Es podrà exercir aquests drets en qualsevol moment i sense avís previ. 

  1. Propietat Intel·lectual

  Queden reservats en favor del titular del web www.agrobotigacollitapropia.com,  tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics, tant del lloc web com de les xarxes socials que apareixen en la mateixa.

  Queda prohibit qualsevol ús de contingut del lloc web, i concretament, sobre les imatges, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense la autorització expressa del titular, llevat la possibilitat de compartir continguts quan  L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., així ho autoritzi. 

  El titular del Lloc Web no concep cap tipus de llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb els llocs Web i els serveis oferts.

  Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, podent donar lloc a l’exercici per part del titular de la Web, de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. 

  1. Protecció de Dades

  L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., en qualitat de responsable i titular del Lloc Web i en compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), que assenyala que el consentiment per al tractament de dades ha de ser exprés, ‘’exigint que es manifesti de forma clara i inequívoca per part de l’interessat a través d’un acte afirmatiu clar que evidenciï una declaració de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat a admetre el tractament de dades de caràcter personal que l’afecten’’, per això li informem que les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer, creant sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes, tanmateix enviar-li informació sobre les activitats o serveis relacionats amb els serveis descrits en aquest lloc web.  

  Les dades (*) són obligatòries per a tractar i portar a terme les comandes, l’administració de serveis i continguts i gestionar les sol·licituds enviades a la plataforma Web www.agrobotigacollitapropia.com. La resta de dades sol·licitades, resposta la qual és opcional, estan destinades a conèixer-li millor, endemés de millorar els serveis proposats, assegurant en tot moment la privacitat. Llevat la revocació per la teva part, L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., podrà enviar-li per correu electrònic informació sobre el lloc, les ofertes promocionals per a productes oferts a través de les nostres plataformes. Les seves dades poden comunicar-se a les empreses col·laboradores que proporcionen els productes o serveis.

  Vostè podrà exercir els drets d’accedir, rectificar, limitar, cancel·lar, i sol·licitar la portabilitat de les dades a través d’un escrit (acompanyat de la còpia d’un document oficial que l’identifiqui) al nostre domicili social L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L.

  El responsable del tractament es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-los de forma confidencial i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint les previsions establertes en el RGPD.

  Els usuaris entreguen les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats del lloc web, hauran d’acceptar la Política de Privacitat. 

  1. Xarxes socials

  Posem al seu coneixement que podem estar presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzin de les persones que es fessin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i d’altres normatives d’accés, ús i semblants que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat. L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-li d’activitats, productes o serveis de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

  1. Publicitat

  El lloc Web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al Lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas pot ser d’aplicació. L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., no serà responsable, en cap cas, dels continguts publicitaris o dels patrocinadors inclosos en el lloc Web.

  1. Enllaços

  L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en el lloc Web, en el seu cas, segons allò establert en l’article 17 de la Llei 34/2002, que data de l’11 de juliol (LSSI).

  7.Responsabilitat
  L’Usuari respondrà als perjudicis de tota naturalesa que L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquestes condicions d’ús.

  L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc Web, els seus continguts o serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquestes condicions, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol altra forma, pugui perjudicar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el web, els seus continguts o impedir un ús normal d’aquest per part d’altres usuaris.

  1. Llei aplicable

  Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts o serveis contemplats en el lloc Web, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.