Pell saludable: les fruites i hortalisses que més la cuiden.

Pell saludable: les fruites i hortalisses que més la cuiden.

Per tenir una pell saludable i retardar els signes de l’envelliment, no n’hi ha prou amb usar bons cosmètics.   La pell és un òrgan viu que protegeix el nostre cos de l’exterior, i per cuidar-la  hem de començar per l’alimentació. Per mantenir...